PORTFOLIOS

COMPUTER FORUM

Abhyarth Gupta
Saurabh Sardana
Rishabh Sabharwal
Sahil DewanAMBASSODARS

Shakti Budhiaja
Annika Saaf


DELEGATES-X

Simran Chaudhary
Bhavya  Sharma
Nishtha Chaudhary
Divyansh


DELEGATES—XI

Sukriti Arya
Sheily Gupta
Kashish


EVENT MANAGERS

Drishti Kukreja
Nikita Goel
Yashika Arora


CULTURAL HEADS

Soumya Agarwal
Tanya Maahy